Tomáš Šelc

bass-baritoneE-mailová adresa: tomas@tomasselc.com

Telefónne číslo: +421 903 467 158